Działalność Konsulatu

Wielka Gala Kresowa
Misja dla polskich przedsiębiorców w Kirgistanie
Spotkanie z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej
Spotkanie w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja we Lwowie
Powołanie Związku Konsulów Honorowych RP
Gala Regionalnej Izby Gospodarczej delegatury w Bytomiu
Spotkanie Konsulów Generalnych oraz Konsulów Honorowych
XXVII Międzynarodowe Targi Światło 2019
Misja do Kirgistanu