Działalność Konsulatu

Konferencja Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska
Wizyta w Kijowie
Składanie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków oraz na grobie obrońcy Lwowa
Inauguracja jubileuszowego 25 Roku Akademickiego
Pogrzeb Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego
Inauguracja Roku Akademickiego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
Inauguracja 75 jubileuszowego sezonu artystycznego Opery Śląskiej
XXI Dożynki Województwa Małopolskiego w Ryczowie
Wielka Gala Kresowa
Misja dla polskich przedsiębiorców w Kirgistanie