AKTUALNE ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE PODRÓŻY

Informujemy, że obywatele polscy mogą wjeżdzać do Kirgistanu na okres do 60 dni bez posiadania wizy.