Działalność Konsulatu

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej konspiracyjne Zgromadzenie Delegatów „S” Śląsko-Dąbrowskiej
Spotkanie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Spotkanie z pełnomocnikiem prezydenta Opola ds. kontaktów z zagranicą
Pogrzeb dr Reginy Jędrzejkowskiej
Doroczne spotkanie korpusu dyplomatycznego
Dyplomatyczne otwarcie roku 2019
30-lecie gliwickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Małopolskie Spotkanie Opłatkowe
Wywiad dla telewizji ukraińskiej
100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP