Działalność Konsulatu

Spotkanie z Premierem Jarosławem Gowinem
Msza patriotyczna w kościele pod wezwaniem św. Barbary w Gliwicach
X Przegląd Twórczości Kresowej
Wizyta w Kijowie
Święto Niepodległości
Konferencja Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska
Składanie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków oraz na grobie obrońcy Lwowa
Inauguracja jubileuszowego 25 Roku Akademickiego
Pogrzeb Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego
Inauguracja Roku Akademickiego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach