Działalność Konsulatu

Spotkanie z księdzem infułatem Konradem Kołodziejem
Spotkanie z Premierem Jarosławem Gowinem
Msza patriotyczna w kościele pod wezwaniem św. Barbary w Gliwicach
X Przegląd Twórczości Kresowej
Wizyta w Kijowie
Święto Niepodległości
Konferencja Stowarzyszenia Pamięć Jastrzębska
Składanie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków oraz na grobie obrońcy Lwowa
Inauguracja jubileuszowego 25 Roku Akademickiego
Pogrzeb Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego