Działalność Konsulatu

Uroczyste wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej emerytowanemu inspektorowi policji włoskiej Giuseppe Mura
Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Bytomiu
Spotkanie z Prezesem  najstarszej Spółdzielni Pszczelarskiej
Wystawa „Mój Kirgistan” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
Życzenia świąteczne
Wspomnienie obrońcy Lwowa Jana Burgera
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w pierwszą rocznicę śmierci Kornela Morawieckiego
Konsul Janusz Krzywoszyński odznaczony Krzyżem Służby Niepodległości
Rocznica agresji Rosji Sowieckiej na Polskę