Działalność Konsulatu

Uroczystości Centralne w Warszawie w hołdzie ofiarom ludobójstwa dokonanym przez bandy OUN UPA
XVIII Dni Kultury Kresowej oraz Dzień Pamięci 11 lipca 1943
XCVII  Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian na Jasnej Górze
Konsul Janusz Krzywoszyński odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej
Uroczyste wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej emerytowanemu inspektorowi policji włoskiej Giuseppe Mura
Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Bytomiu
Spotkanie z Prezesem  najstarszej Spółdzielni Pszczelarskiej
Wystawa „Mój Kirgistan” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach
Życzenia świąteczne
Wspomnienie obrońcy Lwowa Jana Burgera