Złożenie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków

1 listopada w Gliwicach pod pomnikiem Sybiraków jak co roku zostały złożone kwiaty i zapalone znicze ku pamięci tych, którzy nigdy nie powrócili do Ojczyzny.

Uroczystość uświetnił swoją obecnością Zygmunt Miernik ze sztandarem Konfederacji Polski Niepodległej oraz konsul Janusz Krzywoszyński. Pierwszej partii o charakterze antykomunistycznym powstałej w Europie środkowo-wschodniej.