Złożenie kwiatów pod pomnikiem Sybiraków

1 listopada w Gliwicach pod pomnikiem Sybiraków jak co roku zostały złożone kwiaty i zapalone znicze ku pamięci tych, którzy nigdy nie powrócili do Ojczyzny.

Obecni byli przedstawiciele Sempre Fidelis RP w osobach Krystyna Szymik-Taraszkiewicz, Daria Król oraz Andrzej Taraszkiewicz i konsul Janusz Krzywoszyński.

Uroczystość uświetnił swoją obecnością Zygmunt Miernik ze sztandarem Konfederacji Polski Niepodległej. Pierwszej partii o charakterze antykomunistycznym powstałej w Europie środkowo-wschodniej.