Wspomnienie obrońcy Lwowa Jana Burgera

3 listopada, jak co roku, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze na grobie obrońcy Lwowa Jana Burgera. Dziękujemy za Twą postawę.