Działalność Konsulatu

Dyplomatyczne otwarcie roku 2019
30-lecie gliwickiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
Małopolskie Spotkanie Opłatkowe
Wywiad dla telewizji ukraińskiej
100. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP
Misja do Kirgistanu
Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie
Spotkanie z senatorem Kornelem Morawieckim
Spotkanie z ambasador Izraela
Piknik Kirgiski w Krakowie