Zapalenie znicza pod pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej

29 sierpnia 2022 Lublin
Wizyta w Lublinie i zapalenie znicza pod pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Inspiatorem budowy tego pomnika jest Zbigniew Koguciuk.
Człowiek o niesamowiej energi i haryzmie.
Dziękujemy!