X Przegląd Twórczości Kresowej

20 listopada w szkole podstawowej nr 8 w Gliwicach odbył się X Przegląd Twórczości Kresowej, który zgromadził licznie przybyłych z tej okazji gości. Młodzi wykonawcy potrafili wzruszyć publiczność swoją interpretacją. Pośród przybyłych był obecny po. Prezydenta Gliwic Pan Janusz Moszyński, radni miejscy oraz działacze społeczni. Przegląd zakończył się przyznaniem nagród.