Wizyta w Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowskiej

Podczas wzyty z Prezesem Witoldem Listowskim mieliśmy okazję zwiedzić stary dom, w którym na zesłaniu na Syberii żył marszałek Józef Piłsudski. Ten dom został odkupiony przez właścicieli muzeum rozłożony i przywieziony do Polski. Dzięki bardzo licznym zgromadzonym przedmiotom panuje tu niepowtarzalna atmosfera. Właściciele muzeum zadbali nawet o to, by wykupić odcinek torów ze starym wagonem. Takim wagonem miedzy innymi jechał na zesłanie mój ojciec. Słyszałem szum lasu i daleki jęk.