Spotkanie z Wiceministrem Obrony Narodowej

25 czerwca odbyło się spotkanie zorganizowane przez Katowicki NOT z podsekretarzem stanu Wiceministrem Obrony Narodowej Marcinem Ociepą.