Spotkanie z Panią Zofią Romaszewską

13 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie z Panią Zofią Romaszewską doradcą Prezydenta RP.