Spotkanie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Dnia 18 lutego odbyło się spotkanie konsula Janusza Krzywoszyńskiego z ministrem Jerzym Kwiecińskim w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.