Spotkanie pod hasłem „QUO VADIS POLSKO”

5 grudnia 2022 w Gliwicach, odbyło się spotkanie z posłem na Sejm RP Grzegorzem Braunem oraz Prezesem Ptriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie Witoldem Listowskim.
Spotkanie było zorganizowane przez Stowarzyszenie Semper Fidelis RP. Było to pierwsze spotkanie pod hasłem „QUO VADIS POLSKO” z serii „Gliwickie Spotkania”.
Niespodziewanie duża frekwencja zmusiła organizatorów do zmiany miejsca.