Spotkanie Konsulów Generalnych oraz Konsulów Honorowych

19 marca w Katowicach odbyło się spotkanie Konsulów Generalnych oraz Konsulów Honorowych zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Celem spotkania było pogłębienie współpracy między Regionalną Izba w Katowicach, a placówkami konsularnymi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.