Powołanie Związku Konsulów Honorowych RP

3 Kwietnia w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, w obecności licznie przybyłych, został powołany Związek Konsulów Honorowych RP. Zgromadzeniu Konsulów Honorowych przewodniczył były Poseł na Sejm, Minister Współpracy z Zagranicą oraz prezes KIG Andrzej Arendarski.