Polonijna grupa z Kirgistanu

Powitanie przez konsula generalnego Janusza Krzywoszyńskiego Polonijnej grupy z Kirgistanu w Polsce.