Misja do Kirgistanu

Na przełomie miesiąca lutego/marca 2019 r. odbyła się misja do Kirgistanu. Program wizyty był bardzo napięty. Miały miejsce liczne spotkania z członkami rządu, z wysokimi rangą urzędnikami, liderami partii rządzącej, opozycji oraz przedstawicielami lokalnego biznesu.

Sama wizyta wzbudziła duże zainteresowanie. Praca konsula była szeroko opisana w lokalnej prasie. Został przeprowadzony wywiad w telewizji państwowej oraz prywatnej.

Odbyło się spotkanie z Rektorem Uniwersytetu w Biszkeku.

Podczas misji konsul złożył wizytę rodzinie tragicznie zmarłego na terenie Polski obywatela Kirgistanu.

Konsul odwiedził również jeden z ośrodków opieki zdrowotnej oraz Polskie Stowarzyszenie „Odrodzenie”, gdzie razem z grupą dzieci śpiewano wspólnie polskie piosenki.

Konsul Janusz Krzywoszyński na misji w Kirgistanie
Konsul Janusz Krzywoszyński na misji w Kirgistanie