IV Kongres Środowisk Kresowych RP

16 września w Lublinie na KUL-u odbył się IV Kongres Środowisk Kresowych RP, poświęcony 100 rocznicy Targów Wschodnich we Lwowie. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek województwa Zbigniew Wojciechowski oraz liczni goście z całej Polski. Wysłuchano bardzo ciekawych wykładów tematycznych.

Bardzo znaczace było spotkanie z JM. Księdzem prof.dr hab. Mirosławem Kalinowskim rektorem KUL-u, który zamanifestował chęć szerszej współpracy naukowo dydaktycznej z Kirgistanem.