„GLIWICKIE SPOTKANIA”

24 Lutego 2024 Gliwice. „GLIWICKIE SPOTKANIA”

To już drugie cykliczne spotkanie, w którym uczestniczyli znani historycy dr Lucyna Kulińska i prof Andrzej Zapałowski. Do grona historyków dołączył Włodzimierz Skalik oraz prezes Witold Listowski znany i ceniony działacz kresowy. Aktualny temat Bezpieczeństwo Polski ściągnął niespodziewanie dużą ilość osób biorac szczególnie pod uwagę prelegentów oraz ich zaangażowanie. Przybyły osoby nie tylko ze Śląska. Drugi sukces Gliwickich Spotkań potwierdził chęć partecypowania w niezależnej informacji przekazywanej przez osoby cieszące się zaufaniem i szacunkiem.
Oczywiście spotkanie było transmitowane przez niezależne TV internetowe. Można?