Dzień Kultury Kresowej

04 września 2022 Korfantów
Odbył się Dzień Kultury Kresowej zainicjonowany mszą św. Następnie licznie zebrani przeszli na pobliski cmentarz by złożyć kwiaty na symbolicznych grobach pomordowanych rodaków na Kresach.
W pobliskiej szkole goście wysłuchali przemówien jak i programu artystycznego.