Działalność Konsulatu

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja we Lwowie
Powołanie Związku Konsulów Honorowych RP
Gala Regionalnej Izby Gospodarczej delegatury w Bytomiu
Spotkanie Konsulów Generalnych oraz Konsulów Honorowych
XXVII Międzynarodowe Targi Światło 2019
Misja do Kirgistanu
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej konspiracyjne Zgromadzenie Delegatów „S” Śląsko-Dąbrowskiej
Spotkanie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
Spotkanie z pełnomocnikiem prezydenta Opola ds. kontaktów z zagranicą
Pogrzeb dr Reginy Jędrzejkowskiej